T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

3. Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Pazarı

17/09/2019 15:54:17 - 17/09/2019 15:54:17 - 5568 Okunma

TÜB Alt Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda 11 Aralık 2019 tarihinde Kırklareli Üniversitesi’nde “Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı” düzenlenecektir.

3. TRAKYA AR-GE ve TEKNOLOJİ PAZARI Etkinliğine sadece, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesinde çaışan veya öğrenim gören araştırmacılar, Bandırma, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren sanayiciler, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımı kabul edilecektir.

Başvurular; mühendislik, sosyal bilimler, sağlık bilimleri, teknik bilimler ve temel bilimler alanlarını kapsamaktadır.

Proje önerilerinin ve katılım şartnamelerinin en geç 01 Kasım 2019 Cuma mesai saati sonuna kadar http://trakyaprojepazari.klu.edu.tr/ adresine yüklenmesi gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilen katılımcılar arasından Değerlendirme ve Ödül Kurulu tarafından başarılı bulunan projeler “TİCARİLEŞTİRME DESTEĞİ” kapsamında aşağıda belirtilen miktarlarda ödüllendirilecektir.

Birincilik Ödülü: 25.000 TL

İkincilik Ödülü: 20.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 15.000 TL

Dördüncülük Ödülü: 10.000 TL

Beşincilik Ödülü: 5.000 TL

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 http://trakyaprojepazari.klu.edu.tr

İletişim Mail: trakyaprojepazari@klu.edu.tr

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ PROJE AR-GE TRAKYA KALKINMA AJANSI

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.