T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

Hakkımızda

15/10/2019 15:47:10 - 15/10/2019 15:47:10 - 4024 Okunma

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 13.02.2019 tarihi itibariyle kurulan Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Başkanlığı, Üniversitemizde proje kültürünün geliştirilmesi, Üniversitemiz araştırmacılarının ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından azami ölçüde faydalanması, araştırmacılarımızın kaliteli proje sunma potansiyelinin arttırılması ve proje başvuruları için araştırmacıların teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

 

Bu kapsamda Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’nin görev ve çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

  • Üniversitede proje kültürünü geliştirmek, stratejik öncelikler ve planlar doğrultusunda araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin sayısını artırmak amacıyla öğretim elemanlarını proje hazırlamaya teşvik etmek,
  • Proje geliştirilmesi ve koordine edilmesi amacıyla, TÜBİTAK, AB, vb. ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar planlamak ve organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
  • Sunulacak ulusal ve uluslararası projelerde özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik konularında proje sahiplerine, danışmanlık, bilgilendirme ve mentörlük hizmetleri vermek. Ayrıca, proje hazırlama, sunma ve yönetimi konularında eğitim çalışmaları yapmak,
  • Üniversitenin öğretim elemanları ya da araştırma merkezleri tarafından ulusal ya da uluslararası kurumlarca desteklenmek üzere hazırlanan projelerin başlatılması, izlenmesi, raporlandırılması ve sonlandırılmasını takip etmek, bu aşamada gerekli olması halinde teknik destek sağlamak.
  • Disiplinlerarası araştırmaların planlanması veya yürütülmesini teşvik ederek, ilgili birimlerde oluşturulacak bu tür işbirliklerine öncülük etmek,
  • Kamu ve özel kuruluşlardan proje hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin gelen talepleri ön değerlendirmeye tabi tutarak üniversitenin ilgili birimlerine yönlendirmek,
  • Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirici planlamalarda bulunmak, sanayi kuruluşlarından ve iş dünyasından gelen istek ve öneriler kapsamında üniversitenin öğretim elemanları ve ilgili birimlerini bu alanlarda projeler hazırlamaya teşvik etmek,
  • Üniversite birimlerince gerçekleştirilen proje faaliyetlerine ilişkin yıllık faaliyet raporları yayınlamak,
  • Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve KLÜBAP birimi ile koordineli çalışmak ve ayrıca proje hazırlama, geliştirme ve yönetim hizmetleri kapsamında destek olmak.
Hakkımızda

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.